دوشنبه 10 مهر 1402

خواهران

سردار 1402/05/22

اعزام خادمین راهیان نور بسیج دانشجویی استان مرکزی به مشهد مقدس

جانشین فرمانده سپاه روح الله در مراسم اعزام خادمین راهیان نور دانشجویی به مشهد مقدس گفت