آدرس:   اراک، بلوار شهیدان جهان پناه، جنب ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی
تلفن:

086-33121501

کانال اطلاع رسانی تلگرام:
telegram.me/markazibso
ارتباط با مسئول صریر بسیج دانشجویی از طریق تلگرام:
telegram.me/markazibso_admin     
 -----------------------------------------------------------------------------------
فرم ارتباط با ما:
 Security code
5-(1).jpg